Tranh thủ vợ di vắng đưa bồ về nhà chich vội quên bỏ cả giày cao gót