Số phận của em học sinh Fukada khi ngày nào cũng bị thầy giáo đụ