Học trò chuốc thuốc mê cô giáo xinh đẹp

Học trò chuốc thuốc mê cô giáo xinh đẹp – Kavami navasami, một giáo viên hóa học trung học, có một học sinh kỳ quặc trong lớp của cô ấy, người chỉ đánh nhau trong giờ học. Nhưng cũng chính học sinh này lại rất thích Kavami navasami. Nhưng cô ấy không trả lại. Anh bước vào phòng chuẩn bị ở trường, tự pha thuốc, dùng khăn thấm nước và ngửi. Sau khi phê thuốc, Kavami navasami nằm bất tỉnh trên sàn, một cơ hội nữa để cậu học sinh thực hiện kế hoạch của mình.