Cô gái bị hàng xóm hiếp dâm

Cô gái bị hàng xóm hiếp dâm – Thằng khốn, tôi thầm chửi hắn. Nhưng còn biết làm theo trong khi hắn vò vò cặp nhũ hoa tôi có vẻ thích thú.

“Xích xuống dưới một chút”, hắn bỗng ban lệnh.

“Hô … ng Hông đượ ….c”, tôi nghẹn hơi do ngậm phải của nợ hắn.

“Cái gì ? Mày sợ dơ à ! Sợ dơ sao chơi bao nhiêu thằng rồi không sợ. Không chừng dính mẹ bịnh Sida rồi … Còn bà đặt chọn cá kén canh !”, hắn hẹt.

Rút dương vật hắn ra khỏi miệng, tôi đáp: “Xin lỗi anh … anh làm ơn đừng bắt tôi làm chuyện đó. Tôi chưa bao giờ …”

Thình lình, hắn quơ lấy đống quần áo, móc ra một cây dao, kề ngay vào cổ tôi, gằn giọng: “Làm hay không ?”.

Tôi không đáp, chỉ cúi đầu.

Hắn lẳng lặng đưa dương vật tới trước miệng tôi. Tôi nắm lấy và bấm bụng làm đại. Một mùi nồng nồng, xin xỉn tọng vào khứu giác tôi, thật tỡm lợm.

“Xích xuống dưới một chút”, hắn hăm he. Tôi làm theo. Rồi hắn bảo, “Xích xuống nữa”, tôi cũng phải làm theo, cho tới khi cả mặt tôi úp dưới đít hắn.

Thiệt là kinh khiếp mà ! Tôi khóc thúc thít, gọi “Mẹ ơi, mẹ ơi! Sao con khổ vậy” ở trong đầu.

Cuối cùng, hắn cũng rời khỏi mặt tôi, thỏa mãn, khi tinh khí đã dính đầy mặt tôi.

Nằm đó, tôi thấy tứ chi rệu rạ, hơi thở dồn dập do thiếu oxy. Nhưng tôi không màng tới, chỉ ráng làm sao chùi sạch cái nhớp nhúa kia đi.

( Trích – Cô gái bị hàng xóm hiếp dâm)