Chồng đi công tác vợ lén lút ở nhà đụ với nhân tình