Bịt mắt của vợ mình cho thằng bạn thân đụ banh lồn