2 Chàng trai may mắn trong đêm giáng sinh

2 Chàng trai may mắn trong đêm giáng sinh – Lúc ngày 25/12 là thành ngày nô en, có Alina và Caily lại chơi ngày nô en ở nhà bạn trai, rồi Alina và Caily được surprise 2 bạn trai, la được đặt 2 hộp quà, ở họp quà sẽ có lỗ nhỏ để cho bạn trai đút cặc vào rồi Alina và Caily ngậm mút cặc đó.

2 Chàng trai may mắn trong đêm giáng sinh ngậm cặc bạn 2 Chàng trai may mắn trong đêm giáng sinh liếm cặc và liếm lồn

Khi bạn trai lại tới chố quà Alina và Caily, bạn chẳng không nói gì được tụt quần ra rồi đút cặc vào lỗ quà, Alina và Caily thấy cặc nhự vậy Alina và Caily cả liếm cả ngậm cặc anh trai thật nhanh.